Lịch thi đấu V League

Ngày 03-02-2023

17:00 - 03/02
Khatoco Khanh Hoa
vs
Dong A Thanh Hoa
18:00 - 03/02
Song Lam Nghe An
vs
SHB Da Nang
19:15 - 03/02
Cong An Nhan Dan
vs
Topenland Binh Dinh

Ngày 04-02-2023

17:00 - 04/02
Hoang Anh Gia Lai
vs
Hong Linh Ha Tinh
18:00 - 04/02
Nam Dinh FC
vs
CLB TPHCM
19:15 - 04/02
XM Hai Phong FC
vs
Becamex Binh Duong

Ngày 05-02-2023

19:15 - 05/02
Viettel FC
vs
T T Hanoi

Ngày 07-02-2023

18:00 - 07/02
Topenland Binh Dinh
vs
Khatoco Khanh Hoa
18:00 - 07/02
Dong A Thanh Hoa
vs
Song Lam Nghe An

Ngày 08-02-2023

17:00 - 08/02
SHB Da Nang
vs
Nam Dinh FC
17:00 - 08/02
Becamex Binh Duong
vs
Hoang Anh Gia Lai
19:15 - 08/02
CLB TPHCM
vs
XM Hai Phong FC

Ngày 09-02-2023

18:00 - 09/02
Hong Linh Ha Tinh
vs
Viettel FC
19:15 - 09/02
T T Hanoi
vs
Cong An Nhan Dan

Ngày 12-02-2023

18:00 - 12/02
Topenland Binh Dinh
vs
Becamex Binh Duong
18:00 - 12/02
Dong A Thanh Hoa
vs
SHB Da Nang
18:00 - 12/02
Song Lam Nghe An
vs
XM Hai Phong FC

Ngày 13-02-2023

18:00 - 13/02
Hong Linh Ha Tinh
vs
T T Hanoi
19:15 - 13/02
CLB TPHCM
vs
Khatoco Khanh Hoa

Ngày 14-02-2023

18:00 - 14/02
Nam Dinh FC
vs
Hoang Anh Gia Lai
19:15 - 14/02
Cong An Nhan Dan
vs
Viettel FC

Ngày 17-02-2023

17:00 - 17/02
Khatoco Khanh Hoa
vs
Song Lam Nghe An
17:00 - 17/02
Becamex Binh Duong
vs
CLB TPHCM
19:15 - 17/02
T T Hanoi
vs
Dong A Thanh Hoa

Ngày 18-02-2023

17:00 - 18/02
SHB Da Nang
vs
Topenland Binh Dinh
19:15 - 18/02
XM Hai Phong FC
vs
Hong Linh Ha Tinh

Ngày 19-02-2023

17:00 - 19/02
Hoang Anh Gia Lai
vs
Cong An Nhan Dan
19:15 - 19/02
Viettel FC
vs
Nam Dinh FC